Kategóriák
Hír

Elstartolt a 2SF Program

Nemrégiben megtartotta a projektindító megbeszélését a 2SF – Skilled Farmers, Sustainable Farms program. A projekt a Szlovákiai Gazda Polgári Társulás, az OTP Agrár, a Századvég, a Bayer Crop Science, a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet és az AGRYA együttműködésében valósul meg. A projektet az Európai Unió támogatja az Erasmus+ programon keresztül.

Rövid összefoglaló a projekt céljairól:

„A fenntarthatóságról sokat, sokan, sokféleképpen beszélnek. Természetes módon minden érintett a maga oldaláról közelít a
kihíváshoz. Egy természetvédő előtérbe helyezi a környezeti aspektusokat, egy közéleti szereplő esetén a társadalmi vonatkozásai az érdekesek. Makro szinten már kimunkált, hogy mit is értünk/érthetünk fenntarthatóság alatt. Az azonban, hogy a fenntarthatósági célok és elvek érvényre jutnak-e nagyban függ attól, hogy az egyéni szereplők, érintettek hogyan adaptálják azokat a saját tevékenységükre, hogyan épül az be a gondolkodásukba, döntéshozatalaikba. Ezt az adaptációs folyamatot különböző eszközökkel lehet támogatni. Bármilyen eszközről is kegyen azonban szó a hatékonyságát erősíti, hogy ha specializált az alapvetően hasonló, de azon belül természetes módon különböző szereplőkre. Ennek része az is, hogy az adaptációnak, ami egy folyamat, minden esetben legyen aktív résztvevője az érintett szereplő.
A gazdák a projekt célcsoportja. Esetükben különösen igaz az, hogy nagyon eltérő lehet egy-egy azonos profilú gazdaság belső működése, humán erőforrás ellátottsága, fejlesztési, fejlődési potenciálja. Az adott gazdaságot az ismeri a legjobban, aki azt működteti. Így a fenntarthatósághoz kapcsolódó adaptációs folyamatot is az adott gazdának kell végiggondolni és végigvinni. Ezt helyette nem végezheti el senki, viszont adhat ehhez tanácsot, segítséget. Erre vállalkozik ez a projekt. Olyan eszközt szeretnénk a gazdák kezébe adni, ami segíti az egyes gazdaságok fenntarthatósági szempontú adaptációs folyamatait.
A projekt tárgyiasult célja, hogy az egyes agrár vállalkozóknak, gazdáknak a rendelkezésére álljon egy olyan módszertan és nagyon részletes szempontrendszer, amelynek a segítségével a saját gazdaságukat értékelni tudják a fenntarthatósági elvek, célok szempontjai szerint. A saját gazdaság fenntarthatósági szempontú értékelése egyben egy önképzési és személyes tanulási folyamat is. A lehetőséggel élő gazdák gondolkodását formálja, előtérbe helyez olyan kérdéseket, amelyek korábban nem voltak jelen a napi tevékenységében. Ezen túl a segíti egyes kompetenciák fejlesztését, megerősítését. Így többek között a szintetizáló képesség, innovatív gondolkodás, folyamatokra épülő hosszú távú tervezés képessége.
A projekt során meghatározzuk, hogy az agrár gazdaságok esetén milyen értékelési pontok vannak, általában és ágazat specifikusan. Ebből készül egy olyan kvázi kérdőív, amely segíti azt, hogy a gazda önállóan elvégezze az átvilágítást. Ezen túl segít abban, hogy a feltárt hiányosságokra és erősségekre fejlesztési terveket is ki tudjon dolgozni a gazdálkodó. Mindezt úgy, hogy az átvilágítási folyamat egyben egy tanulási folyamat is. A szempontrendszerben megjelenő egyes vizsgált kérdések, már csak amiatt is, hogy foglalkozni kell azokkal, formálják, alakítják a gazda gondolkodását. Így a folyamat végén mindenképpen és gyakorlati ismerettel megtámasztva válik érthetővé a fenntarthatóság elvont fogalma. ”

A projektindító rendezvény résztvevői, a képen balról jobbra:
Szabó István igazgató, OTP Agrár
Szalkai Gábor, Bayer Crop Science, közkapcsolati és fenntarthatósági vezető
Kolozsvári Krisztina szakmai referens, Századvég
Kováts Bence, Századvég
Dr. Pillók Péter vezető kutató, Századvég
Dr. Mikula Lajos adminisztrációs projektvezető, AGRYA
Kratancsik Elvira, Bayer Crop Science, engedélyezési vezető,
Dr. Weisz Miklós szakmai projektvezető, AGRYA
Pém Bálint, Szlovákia Gazda Polgári Társulás
Varga Péter elnök, Szlovákia Gazda Polgári Társulás
Dávid Ferenc tudományos munkatárs, TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet